In het kort

In dit bestand vindt u een classificering van gebieden naar hun totale potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers).

Aardwarmte is een vorm van duurzame energie, die in Nederland goed kan worden geproduceerd door warm water van 45-120°C op te pompen uit watervoerende aardlagen op 1,5 tot 4 km diepte. Op dit moment is het direct gebruik van geothermie vooral mogelijk voor verwarming. Op termijn kan geothermie ook worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit.

Over de kaart

In deze dataset zijn gebieden geclassificeerd naar hun potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond.

Zie voor meer informatie over geothermische energie het Nederlands Olie- en Gasportaal.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is TNO Geologische Dienst Nederland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.