In het kort

Wat ziet u?

De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. 

De BAG bevat informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen zijn onder andere: status, oppervlak, geometrie, x-y-coordinaat, bouwjaar en gebruiksdoel.

De BAG bevat deze gegevens van alle panden in Nederland.

Een Pand is de kleinste eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

De gegevens over Panden blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien het Pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.

Wat doet de overheid?

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

Over de kaart

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Wij adviseren u, aangezien er sprake is van beperkte gegevens, om in de webservice BAG Bevragen de actuele gegevens te controleren. Dit kan ook in een van de andere BAG producten: BAG Web, BAG Extract of BAG Compact.

De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Laatst bewerkt: 1-09-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.