In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Voor meer informatie over de percelen, klik dan eerst op de "Informatie op locatie" knop in het menu rechts en vervolgens op het betreffende perceel.

Gezondheid

De aanwezigheid van landbouwpercelen kan invloed hebben op de gezondheid en/of de gezondheidsbeleving. Gewasbeschermingsmiddelen, mestinjectie, weidsheid en verminderd autoverkeer kunnen allemaal verschillende effecten teweegbrengen op de omgeving en aldus ook bij diverse personen.

Wat doet de overheid

Met behulp van bestemmingsplannen en allerlei wetgeving (oa aangaande mest) probeert de overheid het gebruik van landbouwpercelen in goede banen te leiden.

Over de kaart

Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze Basisregistratie Percelen is een landelijke registratie van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Die Dienst Regelingen registreert veel meer van het gebruik van de percelen. De selectie in de getoonde kaart in deze Atlas is door de Dienst Regelingen als open data aangewezen. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN).

De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. De kaart wordt dus jaarlijks geactualiseerd.

Op de pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over de basisregistratie percelen. U kunt hier lezen wat het doel is van het verzamelen van alle informatie.

Laatst bewerkt: 15-01-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.