In het kort

U ziet de bouwjaren van panden binnen de BAG in de gemeente Zaanstad. Het betreft zowel panden met verblijfsobjecten als zonder verblijfsobjecten.

Over de kaart

Gegevens komen dagelijks uit de BAG database die onder beheer is bij de afdeling Belastingen. Geometrische gegevens worden door een eigen landmeter ingewonnen. Administratieve gegevens worden intern besloten en gekoppeld.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Gemeente Zaanstad. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.