Op deze kaart staan de geregistreerde energielabels van alle gebouwen in Nederland. De gegevens zijn bijgewerkt t/m 1 Juli 2022.

Energiezuinig

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Op de kaart zijn de zeer zuinige woningen donkergroen (klasse A+++++) en de zeer onzuinige rood (klasse G). Nog niet alle gebouwen hebben een geregistreerd energielabel.
Wil je het meest recente energielabel van jouw huis? Zoek dat op via Milieucentraal.

Energielabel is een momentopname

Bij verkoop of verhuur van een woning heb je een energielabel nodig. Dat moet een energieadviseur  voor je opstellen met de gegevens van jouw huis. Lees meer hierover bij Milieucentraal. Het energielabel kan veranderen als je bijvoorbeeld het huis verder isoleert, voor een duurzamere manier van verwarmen kiest of zonnepanelen op het dak legt.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). De gegevens zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Lees hoe de kaart gemaakt is in het Nationaal Georegister.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 15-08-2022.