In het kort

De Energielabelregistratie is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Alle afgegeven labels zijn hierin opgeslagen. In deze kaart staan de geregistreerde energielabels van alle gebouwen in Nederland t/m 1 Februari 2021.

Over de kaart

De data zijn verzameld door een door de gebouweigenaar ingehuurde energielabeladviseur die door middel van bezoek aan het gebouw (of een representatieve woning), de vereiste gegevens registreert in de Energielabelregistratie. Een deel van de data zijn publiek toegankelijk en worden op allerlei manieren gebruikt. O.a. door banken in het kader van waardering onroerend goed, maar ook door gemeenten die willen weten wat de energetische kwaliteit is in een specifieke wijk.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.