In het kort

Bij het opwekken van energie en in de industrie is een grote vraag naar koelwater. Dit water is veelal afkomstig uit het hoofdwatersysteem. Na gebruik voor het koelen van de processen in de energieopwekking en industrie wordt het water terug op het hoofdwatersyteem geloosd. In tijden van waterschaarste wordt het oppervlaktewater daardoor sneller warm. Bovendien is de initiële temperatuur in dan vaak ook al hoger (als gevolg van warm weer). Als gevolg van een combinatie van beide bovengenoemde factoren, wordt soms het lozen van koelwater beperkt.

In beeld gebracht zijn de locaties van de van koelwater afhankelijke gebruikers.

Over de kaart

Gegevens zijn indicatief. Ze zijn daarmee niet geschikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.