In het kort

Per postcode 6 gebied ziet u het gebouwbezit van overheden. Het gebouwbezit is procentueel uitgesplitst naar overheid en overige eigenaren. Klik op de "i" rechtsboven en vervolgens in de kaart voor meer informatie van het betreffende postcodegebied.

Bij de energietransitie speelt de overheid een speciale rol bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld bij de aanpak van de eigen gebouwvoorraad en door het geven van een voorbeeldrol voor andere gebouweigenaren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.