In het kort

Deze dataset bevat de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet.

In kader van de Mijnbouwwet worden de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland verzameld. In de Nederlandse ondergrond bevinden zich ruim 470 gasvelden waarvan er ca. 250 in productie zijn. Verreweg het grootste veld is het Groningen gasveld. Aardgas wordt gebruikt voor opwekking van elektriciteit, voor verwarming en als grondstof voor de petrochemische industrie.

Nederland beschikt over 48 olievelden, maar met een beperkte oliereserve. Aardolie wordt gebruikt als brandstof en als grondstof voor de productie van kunststoffen.

Over de kaart

In deze dataset is opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaats vindt (of heeft gevonden). Ook bevat de dataset gegevens over de reserves van de velden, voor zover deze vrijgegeven mogen worden. Deze informatie vindt u door in het menu rechtsboven, de functie ‘Informatie op locatie’ te kiezen. Door te klikken op het betreffende vlak, vindt u de bijbehorende gegevens. 

Meer informatie:
Meer informatie over de velden en winningsplannen, vindt u in het Nederlandse Olie- en Gasportaal. Ook is er informatie over olie-en gaswinning te vinden op Atlas  Natuurlijk Kapitaal bij de ecosysteemdienst Niet-hernieuwbare energiebronnen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is TNO Geologische Dienst Nederland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.