Wat is het?

Voor het doorvoeren van veranderingen of innovaties ten behoeve van de energietransitie zijn niet alleen technische aspecten relevant. De aard van de bebouwing (ouderdom, type pand), de karakteristieken van het landschap en van de bevolking zijn van invloed op de perspectieven per regio. Om die reden heeft de NEA een aantal algemene kaarten opgenomen.

In de praktijk

De NEA heeft de volgende aannames gedaan bij het kiezen van de algemene kaarten:

  1. Energiebesparing blijft voorlopig een relevant thema. Hiervoor is informatie over de aanwezige panden en het eigenaarschap daarvan relevant. Er is meer besparing mogelijk in oudere panden, en besparingen zijn efficiƫnter te realiseren wanneer sprake is van corporatiebezit dan wanneer panden in particulier eigendom zijn.
  2. Voor een aantal innovaties is het relevant om rekening te kunnen houden met esthetiek.
  3. Voor de benadering van bewoners is het kennen van wijk en buurtinformatie relevant.

Kaarten

Een selectie van de kaarten:

BAG-panden
Wijk- en Buurtkaart 2016
Bodemgebruik 2015