Wat is het?

Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken. Het elektriciteitsnet moet in staat zijn om fluctuaties in productie op te vangen en moet ook tijdig worden voorbereid op (sterke) groei van innovaties zoals elektrisch vervoer, decentrale opwek (zon- en windenergie) en warmtepompen. De voorgenomen verduurzaming van de warmtevraag heeft, naar verwachting, met name impact op het gasnet. Voor alle netten is het van belang om tijdig in te spelen op aanpassingen en vernieuwingen in het energielandschap, zowel voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem, als voor het handhaven van de stabiliteit en betaalbaarheid van de energievoorziening. Een goede afstemming tussen de netbeheerders en de innovatieve partijen in de energiemarkt is voor Nederland dus van groot belang, om verspilling van geld en/of kansen te voorkomen.

In de praktijk

De netbeheerders hebben in 2015 concreet de volgende gezamenlijke uitdagingen gedefinieerd met betrekking tot elektriciteit en gas, naar aanleiding van de ontwikkelingen in de energietransitie:

  1. Zorgen dat ook in langere periode van windstil, koud en mistig weer voldoende energie (gas en elektriciteit) beschikbaar is om aan de (piek)vraag te voldoen.
  2. Zorgen dat er voldoende flexibiliteit in het systeem aanwezig is om plotselinge fluctuaties in aanbod op te vangen.
  3. Zorgen dat het elektriciteitssysteem de verdere groei van decentrale opwek, elektrisch vervoer en warmtepompen efficiƫnt en effectief kan accommoderen.
  4. Zorgen dat de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving gestimuleerd wordt.

Kaarten

Er is slechts beperkte informatie over het net beschikbaar in de Nationale EnergieAtlas. De verwachting is dat met het ingaan van de INSPIRE wetgeving het delen van actuele netgegevens voor heel Nederland mogelijk gaat worden.
Tot die tijd kunt u voor vragen met betrekking tot het elektriciteits- en gasnet natuurlijk contact opnemen met uw eigen regionale netbeheerder.

Een selectie van de kaarten: