Wat is het?

Tal van bedrijven en instanties maken en publiceren planningen. Geplande werkzaamheden die betrekking hebben op de ondergrond of op panden kunnen relevant zijn om met energiegerelateerde werkzaamheden bij aan te sluiten. Voorbeelden zijn het aanpakken van de vloerisolatie wanneer aan de funderingen gewerkt wordt, of het realiseren van "Nul op de Meter" maatregelen wanneer de gasleidingen aan vernieuwing toe zijn.

In de praktijk

Planningsgegevens zijn per definitie aan verandering onderhevig. Werkzaamheden lopen uit, worden uitgesteld, aangepast et cetera. Nieuwe plannen worden doorgaans op onregelmatige basis toegevoegd. Tenslotte zijn voor verduurzamingsprojecten relevante planningen vaak zeer lokaal.

In overleg met gebruikers uit pilotbijeenkomsten is besloten het aantal planningen op de NEA te beperken tot de bestemmingsplannen.

Planningen die relevant zijn om te onderzoeken bij het maken van verduurzamingsbeslissingen zijn bijvoorbeeld nieuwbouwplanning, ketel- en renovatieplanning, planningen van grondroerders (netbeheerders, waterbedrijven, telecombedrijven etc).