Nederland kent tal van mogelijkheden om de productie van energie te verduurzamen. In de reguliere productieprocessen kan de brandstof vervangen worden door een duurzaam alternatief, maar we kunnen bijvoorbeeld ook de wind en zon omzetten in elektriciteit en warmte, of gebruik maken van de warmte uit de bodem en uit water. Een goed inzicht in de per regio realistische duurzame alternatieven helpt bijĀ  het maken van de juiste investeringen.