Algemeen

De Nationale Energieatlas brengt o.a. de labelverdeling van woningen in Nederland in beeld. Interessant is ook om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het verbeteren van één of meer labelsprongen. De Nationale Energieatlas geeft op termijn ook een beeld wat de kosten van deze sprongen kunnen zijn.

Wilt u weten wat u kunt verbeteren voor een specifieke woning of voor een specifiek gebied met woningen en wat dit kost en bespaart, raadpleeg dan www.energiebesparingsverkenner.nl

In de praktijk

"De buren hebben dubbel glas op de slaapkamers en wij niet"
"Wij hebben de spouw na geïsoleerd en de buren nog niet
"

In de praktijk blijkt dat de kosten die gemaakt moeten worden voor een of meerdere labelsprongen een ruime bandbreedte kennen. Dit komt omdat in eenzelfde type woning uit bijvoorbeeld een straat, toch andere energiebesparende maatregelen aanwezig kunnen zijn.

Met de inhoudelijke data uit Energiebesparingsverkenner voor woningen (www.energiebesparingsverkenner.nl) is bekeken wat de kosten zijn voor een of meer labelsprongen. Met een testwoning is dit doorgerekend.

Tussenwoning uit 1945-1964

In het voorbeeld zijn alle mogelijke varianten (wel of geen dubbel glas, een gaskachel of een HR-ketel, met of zonder zonnepanelen etc.)  van een tussenwoning uit bouwjaarklasse 1945-1964 doorgerekend. Van alle varianten die in label G zitten (dat zijn er 2297) is geanalyseerd wat de kosten zijn om naar label F (en E, D, C, B, A) te gaan. Dezelfde analyse is gemaakt voor de woningvarianten die nu in label F zitten (4155 varianten), en voor de andere labels. De laagste kosten van iedere overgang zijn vermeld in onderstaande tabel.

Label A-Investering  B-Investering C-Investering D-Investering E-Investering F-Investering
G 14423 10765 4664 2294 854 854
F 9437 7173 2372 854 854  
E 7799 4784 854 854    
D 4784 2372 854      
C 854 854        
B 854          

De laagste kosten zijn van toepassing op de ‘beste' uitgangssituatie van een tussenwoning om een labelsprong te maken. Er zijn andere uitgangssituaties waarbij de overgang naar het volgende label duurder is. Er is ook gekeken naar de verdeling van de kosten. Deze staat in onderstaande figuur.

 

Hieruit blijkt dat de overgang naar label A (lichtblauw) mogelijk is voor €14.000, maar dat er ook uitgangssituaties zijn waarbij de goedkoopste manier is om label A te bereiken meer dan €35.000 kost.

Voor de overgang naar label C (grijs) zijn de minimale kosten €5.000, maar er zijn ook uitgangssituaties waarbij het €19.000 kost. Er is dus een flinke spreiding in laagste kosten.

Onderstaande tabel toont  de maximale laagste kosten. Dat is dus de goedkoopste overgang naar een bepaald label vanuit de ‘slechtste' uitgangssituatie'.

Label A-Investering max B-Investering max C-Investering max D-Investering max E-Investering max F-Investering max
G 35070 27386 18863 10102 7173 4784
F 34846 25546 14512 9185 3930  
E 31617 22195 14646 5773    
D 26221 18138 11784      
C 22200 13196        
B 9860          

Besparing

Van alle varianten is ook de besparing in energiekosten bepaald. De gemiddelde jaarlijkse besparing is hieronder vermeld. Hoe groter de overgang, hoe hoger de besparing.

Label A-Besparing B-Besparing C-Besparing D-Besparing E-Besparing F-Besparing
G 219 189 171 154 112 64
F 214 183 140 105 43 0
E 197 179 125 58 0 0
D 192 160 78 0 0 0
C 176 115 0 0 0 0
B 134 0 >0 0 0 0

Raadpleeg www.energiebesparingsverkenner.nl om vanuit een specifieke uitgangssituatie te bekijken wat een labelsprong kost, welke maatregelen u kunt treffen en wat het aan comfort en besparing oplevert.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Kaarten

Hier komt binnenkort het overzicht van de bijbehorende kaarten.