Algemeen

Door het toenemende, maar slechts beperkt voorspelbare, aanbod van elektriciteit via zonnepanelen en windmolens worden momenteel steeds meer gasgestookte elektriciteitscentrales uit bedrijf genomen, aangezien de kolencentrales kostenefficiënter kunnen produceren. Kolencentrales zijn echter vervuilender dan gascentrales. Het gebruik van kolen in elektriciteitscentrales roept daarom steeds meer weerstand op .

Het gebruik van kortcyclisch geproduceerde energiedragers zoals biogas en biomassa, waarvan de CO2 impact veel geringer is dan van fossiele brandstoffen, is een mogelijk scenario voor de toekomst, zowel voor (bij)stook in energiecentrales als voor gebruik in huishoudens, ter vervanging van het aardgas.

Wat is het?

Biogas kan uit verschillende bronnen geproduceerd worden. In de NEA hebben we kaarten over biogas uit reststromen uit de akkerbouw, uit vloeibare mest en uit GFT afval.

Biomassa is een verzamelterm voor al het verstookbare materiaal dat na gebruik direct aangevuld kan worden door de natuur, waarbij de bij verbranding vrijgekomen CO2 weer wordt opgenomen in het nieuwe organische materiaal. Het betreft dus hout en houtachtig materiaal.

In de prakrijk

Biogas kan momenteel, mits de calorische waarde en druk dat toelaat, worden bijgemengd in  de reguliere aardgaslevering. Wanneer de samenstelling van het biogas sterk afwijkt van het aardgas kan dit niet. De installaties van de gebruikers zullen dan aangepast moeten worden om te voorkomen dat ze niet goed functioneren en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

Biomassa wordt lokaal geproduceerd, maar het verwerken tot energie is niet beperkt tot de productielocatie. Natuurlijk moet bij het bepalen van de CO2 impact van de overstap op biomassa rekening gehouden worden met de impact van het vervoer.

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE Investeringssubsidie Duurzame Energie (Investeringssubsidie Duurzame Energie )) kunnen zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel. De meerjarige regeling loopt vanaf 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. Meer informatie over de ISDE vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.