Algemeen

Met de toepassingen zonne-energie en windenergie is het mogelijk elektriciteit en warm water te produceren uit onuitputtelijke bronnen. Zowel zonne-energie als windenergie zijn als duurzame opwek zichtbaar in het landschap, waardoor deze technieken algemeen bekend zijn.

De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt in het productieproces voor zonnepanelen, waardoor de terugverdientijd aanzienlijk is verminderd, van ongeveer 20 jaar naar minder dan 10 jaar. In combinatie met de lage spaarrente heeft dit geleid tot een flinke toename van het aantal particuliere zonnepanelen. Ook de aanleg van grootschalige zonnevelden, op braakliggend terrein of op grote daken, neemt in populariteit toe.

Wat is het?

Met zonne-energie wordt de energie bedoeld die door mensen wordt opgewekt vanuit zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment vooral op twee manieren:

  • De opwek van elektriciteit, met behulp van zonnepanelen met fotovolta├»sche (PV) cellen
  • De opwek van warmte, via zonneboilers (ook wel zonnecollectoren genoemd) waarin een stromend medium (meestal water) wordt opgewarmd door de zonnestraling.

In de praktijk

Wanneer gesproken wordt over zonne-energie wordt in de regel elektriciteit uit PV bedoeld. De meeste PV-panelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat opgewekte elektriciteit die niet gebruikt wordt kan worden doorgegeven aan andere afnemers. Een nadeel is dat een te groot aanbod kan leiden tot onstabiliteit of zelfs overbelasting in het net. PV-systemen zonder omvormer worden "stand alone" genoemd. De energie die niet op het moment van opwekken wordt gebruikt moet worden opgeslagen in een accu of gaat verloren.

Leveranciers van zonnepanelen stellen dat de technische levensduur van zonnepanelen rond de 25 jaar ligt. Met de huidige energieprijzen en terugleververgoedingen kan een particuliere installatie binnen ongeveer tien jaar terugverdiend worden.

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE Investeringssubsidie Duurzame Energie (Investeringssubsidie Duurzame Energie )) kunnen zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel. De meerjarige regeling loopt vanaf 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. Meer informatie over de ISDE vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.