In het kort

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.

Meer informatie over een lokatie krijgt u door eerst op de i-knop rechtsboven in het scherm te klikken en vervolgens op een lokatie.

Restwarmte uit industrie is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft de ligging weer van indrustriegebieden en CO2 emissies per gemeente. Van elke industrielocatie is de naam van het bedrijf, het adres, de sbi-codering, de doelgroep en de CO2 emissie (voor 1990 en 2009) op te vragen.

Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk. Zie voor meer informatie de WarmteAtlas

Over de kaart

Het kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt. De kaarten zijn openbaar. RVO (ex- Agentschap NL) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site. De getoonde informatie kan echter onjuiste of onvolledige informatie bevatten. RVO (ex-Agentschap NL) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van de getoonde informatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.