In het kort

Deze kaart is een weergave van het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit GFT (groete, fruit en tuinafval) geproduceerd kan worden per gemeente.

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas

Over de kaart

Het kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt. De kaarten zijn openbaar. Dit betekent dat zorgvuldigheid is betracht met vertrouwelijke gegevens. Individuele gegevens zijn daarom waar nodig opgeschaald of gegeneraliseerd om de privacy van betrokkenen te waarborgen. RVO (ex- Agentschap NL) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site; de gevolgde methodiek en broninformatie staat per kaart vermeld en kan opgevraagd worden door een muisklik op het kaart-item in de legende. De getoonde informatie kan echter onjuiste of onvolledige informatie bevatten. RVO (ex-Agentschap NL) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van de getoonde informatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.