In het kort

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden.

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het potentieel aan biogas dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden weer per gemeente. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.
 

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas

Over de kaart

Het kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt. De kaarten zijn openbaar. RVO (ex- Agentschap NL) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site. De getoonde informatie kan echter onjuiste of onvolledige informatie bevatten. RVO (ex-Agentschap NL) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van de getoonde informatie.