In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de gebieden die door het Rijk als stads- of dorpsgezicht zijn aangewezen.

Zoals de naam al suggereert gaat het hier vaak om historische delen van steden en dorpen.

Stads- en dorpsgezicht zijn groepen van onroerende zaken die van nationaal belang zijn vanwege hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke structuur of hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde.

De waarde van cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed laat zien hoe vroegere generaties geleefd hebben. Mensen ontlenen er hun identiteit aan. Zij voelen zich verbonden met een plek omdat er verhalen aan zijn verbonden, vaak persoonlijk gekleurd. Cultureel erfgoed verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de waarde van het vastgoed. Het is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Over de kaart

De kaart laat de gebieden zien die zijn aangewezen als stads- of dorpsgezicht en is gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De kaart dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt omdat de kwaliteit van de begrenzingen wisselend is.

Meer weten?

Meer informatie over stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed vindt u op de Meerweten-pagina van de Atlas Leefomgeving, of op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Laatst bewerkt: 12-07-2016

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.