Deze kaart geeft een schatting van potentiele koudewinning (in MegaWatt) uit plassen dieper dan 10 meter voor koeling van woon- en verblijfruimten, ziekenhuizen, computercentra e.d.

In Nederlandse stedelijke gebieden zijn voor zandwinning 20-40 meter diepe putten gegraven welke daarna als recreatieplas bleven bestaan. ’s Zomers ontstaat in deze plassen op 5-8 meter diepte een temperatuurspronglaag (thermocline) waaronder 5-10 °C koud water bewaard blijft van de vorige winterse periode. Deze koudevoorraard kan gebruikt worden of wordt gebruikt voor koeling. Momenteel wordt nog alleen koude gewonnen uit de Nieuwe Meer en de Ouderkerkerplas in het zuidelijke stedelijke gebied van Amsterdam. De waterschappen verlenen de vergunning voor de koudewinning waarbij getoetst wordt op waterkwaliteit, visgroei en waken voor hinderlijke vormen van algenbloei, met inspraak van belanghebbenden in het recreatieve gebruik of nut van de plas.


Deze kaart geeft een voorbeeld voor drie plassen ronde Amsterdam en geeft alleen beeld van de directe koudewinning uit plassen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.