In het kort

De Windkaart van Nederland geeft informatie over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte voor elke locatie in Nederland.

Wind is een duurzame energiebron. De windkaart maakt deel uit van de ElektriciteitsAtlas. De atlas bevat kaarten over het elektriciteitsgebruik en potentiekaarten voor productie van duurzame elektriciteit.

Zie voor meer informatie over windenergie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Over de kaart

Het kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt. De kaarten zijn openbaar. RVO (ex- Agentschap NL) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site. De getoonde informatie kan echter onjuiste of onvolledige informatie bevatten. RVO (ex-Agentschap NL) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van de getoonde informatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.