In het kort

Wat ziet u?
Op deze kaart ziet u de locatie en het vermogen van windturbines in Nederland (versie december 2021). Een aantal windturbines in de kaart is echter nog niet klaar. Deze zullen nog in 2022 in productie komen. Windenergie is een schone en duurzame vorm van energie. Bij de energieproductie komen geen schadelijke stoffen, zoals CO2 of fijnstof vrij. Bovendien raakt windenergie nooit op. Een windturbine produceert tot 80 keer zoveel energie als dat er nodig is om er één te bouwen en te onderhouden.

Een nadeel van windenergie is dat het niet altijd overal even hard waait, waardoor de energieopwekking niet altijd even groot is. Ook veroorzaakt het soms overlast voor de omwonenden.

Gezondheid

Windturbines dragen bij aan een gezonde leefomgeving omdat zij geen schadelijke stoffen uitstoten.

Grote windturbines kunnen echter ook overlast geven voor omwonenden. De grootste zorgen liggen bij geluidsoverlast, slagschaduw, lichthinder en veiligheid:

  • Mensen ervaren het geluid van draaiende windturbines vaak als ‘zoevend’ of ‘zwevend’. Als dat geluid langdurig hard is, is het hinderlijk. Geluidhinder kan leiden tot slaapverstoring en stress, met allerlei gezondheidsproblemen tot gevolg.
  • Slagschaduw is de schaduw van ronddraaiende wieken. Slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat (’s winters, ’s ochtends en ’s avonds). De afwisseling van licht en donker die dit oplevert, vinden sommige mensen hinderlijk. Ook hebben sommige mensen last van het continue branden van de waarschuwingslichten op de windturbines.
  • Er is altijd een heel kleine kans dat er een ongeluk gebeurt met de windturbine. De overheid houdt rekening met verschillende soorten ongelukken, bijvoorbeeld dat een van de bladen of de mast van de windturbine afbreekt.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door de Nationale energieatlas op basis van gegevens van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Rijkswaterstaat en Windstats.nl.

Laatst bewerkt: 04-12-2021

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.